Filtr
nalezeno 21 záznamù
řadit
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami vhodnými pro hodnocení a analýzu tuků a kosmetický...
Cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií používanou při popisu anatomických struktur a ...
Cílem předmětu je získání poznatků o skladbě, účinku a použití lékových forem pro zevní dermatolo...
Cílem je získání základních vědomostí z obecné a speciální dermatologie a z venerologie. Základní...
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktivitou funkčních systémů zdravého organismu a s jejich r...
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními faktory ovlivňujícími pracovní prostředí.
Cílem kurzu je navázat na předmět Chemie a technologie tenzidů I a rozšířit tak poznatky o fyziká...
Cílem předmětu je prohloubení znalostí z chemie lipidů a seznámení s technologickými operacemi vy...
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kontaminace potravin a kosmetických prostředk...
Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními ingrediencemi kosmetických prostředků, různý...
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními mechanismy a technologiemi, používanými při výr...
Cílem kurzu je získání poznatků o vlastnostech a funkcích kosmetických materiálů a kosmetických p...
Cílem kurzu je prohloubení praktických dovedností a ověření některých teoretických znalostí z obl...
Cílem kurzu je prohloubení praktických dovedností a ověření některých teoretických znalostí z obl...
Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o mikrobiologii potravin a kosmetických prostředků a...
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou reologického chování potravin. Student získá ...
Cílem předmětu je studenty připravit na praktické problémy při zpracování diplomové práce. Studen...
Cílem předmětu je získání poznatků o postavení senzorické analýzy při hodnocení potravin a kosmet...
Cílem předmětu je seznámit studenty s chemií a technologií zpracování fibrilárních bílkovin.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními skupinami prostředků spotřební chemie, zpracová...
Výukové video záznamy kosmetických postupů. Na natáčení video záznamů se podílely studentky bakal...
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Zvyšování exkluzivity výuky technologie tuků, kosmetiky a detergentů", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0132.
Projekt realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická.
Mapa stránek